sisli.edu.tr için tıklayın

Programlarımız

 Anasayfa / Programlarımız

PROGRAMLARIMIZ

 • Adalet Programı

  ŞMYO bu programla; adalet teşkilatının, mahkemelerin, cumhuriyet savcılıkları ile icra dairelerinin, yazı işleri müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve seçim kurullarının ihtiyaç duyduğu kalifiye ara personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler temel hukuk bilgilerine sahip, kurumsal bilgi altyapısı olan, bilgiyi pratiğe dönüştürebilen, bu alanda yerli ve yabancı literatürü yakından takip edebilen, adalet-hukuk hizmetleri sektöründe kalifiye ara personel olarak yetiştirileceklerdir..

  >>Program Detay
 • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

  Ülkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  >>Program Detay
 • Anestezi Programı

  Ameliyatlarda hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

  Şişli Meslek Yüksekokulu, Anestezi alanında yer alan 5. seviye meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Şişli Meslek Okulu Anestezi Programı, ameliyatlardaki anestezi işlemlerinde hekime yardımcı olacak, ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayacak yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir.

  Anestezi programını bitirenlere “Anestezi Teknikeri” ünvanı verilir.

  >>Program Detay
 • Bankacılık ve Sigortacılık Programı

  Ülkemizde yaşanan finans sistemi içerisinde büyük yer tutan Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde yaşanan hızlı büyümeye paralel olarak, sektörde çalışacak, iyi eğitilmiş, nitelikli eleman ihtiyacı da artmıştır.

  ŞMYO, bu ihtiyaçlar doğrultusunda ülkemiz finans sisteminde hızlı gelişme potansiyeli bulunan Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde yardımcı personel olarak çalışabilecek, yönetiminde çalışanları denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli, iyi eğitilmiş, nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  >>Program Detay
 • Dış Ticaret Programı

  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun bu programı; büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatı’na uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

  >>Program Detay
 • Elektronörofizyoloji Programı

  Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan personelleri yetiştiren bir programdır. Elektronörofizyoloji Programından mezun olanlara “Elektronörofizyoloji” ön lisans diploması ve “Elektronörofizyoloji Teknikeri” unvanı verilir.

  Şişli Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji alanında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  >>Program Detay
 • Fizyoterapi Programı

  Dünyada ve ülkemizde, toplumların, bugün ve gelecekteki insan ömrünün ve yaşlılık ile hastalık süreçlerinin uzaması gibi olası ihtiyaçları, fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Yaralanma, hastalık, ortopedik engel, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Tedavilerin başarısında, uygulamanın iyi yetişmiş yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır. ŞMYO, Fizyoterapi Programı’yla, fizik tedavi uygulama alanında eksikliği duyulan, bu konuda eğitim almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  >>Program Detay
 • İç Mekan Tasarımı Programı

  Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "Alternatif Sanat ve Tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. Binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen kişilerin eğitim ve öğretim görerek yetiştirildiği bir eğitim programı olan İç Mekân Tasarımı Programından mezun olanlara ön lisans diploması ve “İç Mekân Tasarımı Teknikeri ” unvanı verilir.

  Binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  >>Program Detay
 • Moda Tasarımı Programı

  Ülkemiz moda endüstrisinin merkezi, İstanbul Şişli’dir. Moda sektöründe rekabete dayalı üretimin ve pazarlamanın yürütülebilmesi için, çağdaş moda anlayışına sahip, teorik ve pratik eğitimi birlikte almış, yaratıcılıkta uzmanlaşmanın yanında, güçlü görsel ve iletişim yeteneklerine sahip elemanların yetiştirilmesi esastır.

  ŞMYO, sektörün belirtilen ihtiyaçlarına yönelik olarak; moda olgusunu, tasarım kriterlerini, moda trendlerini, dokuma, örme, baskı bilgisini, konfeksiyon bilgisini, aksesuar tasarım ve üretim tekniklerini kapsayan bilgisayar destekli ders içerikleriyle, moda alanında uzman tasarımcı ve moda danışmanı elemanları sektöre kazandırmayı hedeflemektedir.

  >>Program Detay
 • Mimari Restorasyon Programı

  ŞMYO’nun bu programı; ülkemizdeki kültürel değerlerimizin restore edilerek gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon çalışmalarına nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Bu amaç doğrultusunda Restorasyon Programı’nda; temel yapı ve mimarlık kavramlarına, temel restorasyon ve koruma bilgilerine yönelik eğitim ön plandadır. Teorik eğitimin yanı sıra; proje, araştırma ve uygulama, arazi ve atölye çalışmaları program kapsamındadır.

  >>Program Detay
 • Radyoterapi Programı

  ŞMYO’nun bu programı; makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip, nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, Radyasyon Onkolojisi uzmanlarına yardımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek şekilde eğitilmektedir.

  >>Program Detay
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  Sağlık sektörünün ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir sektör olduğu bilinmektedir.

  Hizmet yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi konularda gerekli eğitimi almış, iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriyi kazanmış ara elemanlara ihtiyaç vardır.

  ŞMYO, öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programı ile günümüzde çok hızlı büyüyen sektörlerden biri olan Sağlık Hizmetleri sektörüne, iyi eğitilmiş, nitelikli ara elemanlar kazandıracaktır.

  >>Program Detay
 • Spor Yönetimi Programı

  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bu programla; spor endüstrisi ve rekreasyon hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

  >>Program Detay
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

  Günümüzün sayıları giderek artan sağlık kurumlarının, ileri teknoloji ürünü tıp araç-gereçlerini (sayısal röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleyici, sayısal görüntüleyiciler…) başarı ile kullanabilecek ve bunların temel ilkelerini kavramış, yetişmiş eleman gereksinimlerini sağlamak için kurulmuştur. Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler, önce temel tıp bilimlerinin kendileri ile ilgili bölümlerinden, mesleklerine uygun yoğunlukta temel eğitim alırlar. Öğrencilerimiz, bu sağlam alt yapı üzerine, asıl mesleki ve teknik derslerini alarak eğitimlerini sürdürürler. Bunun yanı sıra, eğitimleri ve stajları sırasında, tıbbi radyoloji ile ilgili yüksek teknolojiye sahip sistemlerin kullanımını öğrenir ve öğrendiklerini uygularken, bu sistemlerin kullanım ve uygulamalarının gerektirdiği iş güvenliği ilkelerini de en iyi şekilde kavramaktadırlar.

  Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Böylelikle hastalıkların teşhis ve tedavisi daha kolay, çabuk ve sağlıklı yapılabilmektedir. Bu yöntemler bütünü, potansiyel bir hastalığa koruyucu önlem almanın yanı sıra, hastalığın seyri ile ilgili de aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Tıbbi Görüntüleme Programı, hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamalarında radyolog hekim tarafından kullanılan ünitelerde, hekimlere yardımcı kalifiye çalışanlar yetiştirmeyi amaçlar.

  >>Program Detay
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

  ŞMYO; ülkemizde günden güne gelişen Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim, sektörel deneyime sahip, yabancı dil bilen, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından izleyen, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Öğrenciler, mesleğiyle ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilen ve ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, iş hayatında meslek ahlakının önemini bilen, bilgisayar kullanarak alanıyla ilgili yazışmalar yapan, bilgi depolayabilen, depolanmış bilgileri kullanabilen, büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanmış ve alanıyla ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilen ara eleman olarak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde eğitileceklerdir.

  >>Program Detay
  • Ağız ve Diş Sağlığı Programı

   Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

   >>Program Detay
 • Ameliyathane Hizmetleri Programı

  Ameliyathane sorumlu uzmanı ve uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında; • Ameliyat öncesi Ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar, • Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur, • Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ( mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar, • Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar, • Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar. Ameliyathane Teknikeri İstihdam olanakları Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir. Ameliyathane Teknikeri Çalışma Alanları Ameliyathane teknikerleri özel ve resmi hastanelerin ameliyathane üniteleri.

  >>Program Detay
 • Aşçılık Programı

  Günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, belli bir plan içinde bilgi ve becerisini kullanarak, temizlik kurallarına uygun olarak servise hazır hale getiren kişileri yetiştiren programdır. Aşçılık programını bitirenlere “Aşçı” ünvanı verilir.

  Mutfak ve yiyecek - içecek hizmetleri alanında istihdam edilebilecek yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip nitelikli profesyoneller yetiştirebilmektir.

  >>Program Detay
 • Çocuk Gelişimi Programı

  ŞMYO; 0-6 yaş arası (okul öncesi), gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim ihtiyacı olan çocukların beceri ve davranışlarını geliştirmek, sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlamak amacıyla sürekli kendini geliştirebilen, bilgisayar, drama, müzik vb. eğitimleri veren, nitelikli yardımcı eğitmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Çocuk Gelişimi Programı’nda, çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerin oluşması için öğrencilere özendirici uygulamalar gösterilecek, kişisel ve grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemi, çocuk gelişimcisi olarak hukuki sorumlulukları öğretilecektir.

  >>Program Detay
 • Diş Protez Teknolojisi Programı

  Diş Protez Teknikeri, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeridir.

  Diş Protez Teknikerleri, diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar. Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar. Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar. Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodonti apareyleri hazırlar. Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.

  Programı bitiren öğrencilere ön lisan diploması ve “Diş Protez Teknikeri” unvanı verilir. Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında ya da özel diş protez laboratuvarlarında iş bulabilirler. Ayrıca isterlerse kendi diş laboratuvarlarını açabilirler.

  Diş Protez Teknolojisi programından başarı ile mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıl eğitim veren fakültelerin Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapma hakkına sahiptirler.

  >>Program Detay
 • Grafik Tasarımı Programı

  Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi ve teknolojik araçların gitgide çeşitlenmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirine daha da yaklaştırıyor. Bu durum özellikle görsel iletişimin önemini büyük ölçüde artırmaktadır. ŞMYO, hızla gelişen ve değişen bu sektöre taze kan olacak yetenekli grafik tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Grafik ve Desen gibi uygulamalı derslerin yanı sıra, ortak kültür dersleriyle de eğitim programı zenginleştirilmiştir.

  >>Program Detay
 • İlk ve Acil Yardım Programı

  Hasta sağlığı için ilk yardımın önemi herkesçe biliniyor. Bu programda amaçlanan, acil durumlarda hastaya en doğru müdahalede bulunup, hastanın güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasını sağlayacak uzman elemanlar yetiştirmektir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir alanda ŞMYO, sektörün ihtiyacı olan uzman ve bilinçli elemanlar yetiştirebilmek için kaliteli ve özenli bir eğitim vermektedir.

  >>Program Detay
 • İnşaat Teknolojisi Programı

  Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini ve İnşaat uygulamaları, teorisi, yapım teknikleri ve malzemeler hakkında öğretim veren teknik bir programdır. İnşaat Teknolojisi Programından mezun olanlara ön lisans diploması ve “İnşaat Teknolojisi Teknikeri” unvanı verilir.

  İnşaat sektörünün özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki önemi nedeniyle; teoriyi uygulamaya aktarabilen, teknik ve genel konular arasında denge kurabilen, her türlü teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen ihtisas sahibi elemanların yetiştirilmeyi hedeflemiştir. İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb.yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu yada yerel yönetimlerde teknik eleman olarak görev alan meslek grubunu oluştururlar. Mezunlarımızın yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olmaları beklenir. İnşaat Teknikerleri: kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatı bilen halk ile ilişki kuracak niteliklere sahip olmalıdır.

  >>Program Detay
 • Odyometri Programı

  İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir. Odyometri Programından mezun olanlara ön lisans diploması ve “Odyometrist” unvanı verilir.

  İşitme ve işitme bozukluklarının tespitini yapabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş sağlık personeli yetiştirilmesidir.

  Odyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler.

  >>Program Detay
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun bu programı; Radyo ve Televizyon Programcılığı programı, bütünüyle kitle iletişim sektörünün talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu çerçeve de programın temel amacı gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, sahip oldukları bilgileri problemlerin çözümünde etkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ve yenilikçi bir yapıda ekip çalışmalarında başarılı olan, etik değerlere sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu teorik altyapıya ve uygulama altyapısına sahip, yeniliği iş süreçlerine kısa sürede ve sürdürülebilir şekilde aktarabilen bireyler yetiştirmektir.

  >>Program Detay
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

  ŞMYO’nun bu programı; saç bakımı, cilt bakımı ve güzellik alanlarında teknoloji destekli eğitim vererek, sektörün istediği nitelikte teknik becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere güzellik salonları, masaj merkezleri, fizyoterapi merkezleri ve cilt uzmanlarıyla birlikte çalışabilmelerini sağlayacak düzeyde, uygulamalarla desteklenmiş, kaliteli eğitim verilmekte, onlara iş imkânları sunulmaktadır.

  >>Program Detay
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

  ŞMYO’nun bu programı; hastane, klinik, sağlık ocağı ve laboratuvarlarda, bilimsel çalışmalardan elde edilen bulguları düzenleyerek, bu bilgilerden yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunacak nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin tıbbi kayıt, tıbbi sekreterlik, rapor yazımı gibi ihtiyaçlara cevap vermesini sağlayacak eğitimler ön planda tutulmuştur. Sağlık sektöründeki saygın ve eğitimli eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir.

  >>Program Detay
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı

  Bu programın amacı İngilizce dilini etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyebilen, İngilizce dil bilimi alanlarında “uygulamaya yönelik” çalışabilen, uluslararası düzeyde dil bilgisi ve becerisi ile donatılmış insan kaynağını yetiştirmektir.

  >>Program Detay
 • Yaşlı Bakımı Programı

  Ülkemizde, uygulama boyutunda yaşlıya hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemanlara önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşlıların artan bakım gereksinimlerine karşın ülkemizde halen yaşlıya hizmet veren kurumlar ve yaşlı sağlığı, tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonu alanlarında yetişmiş profesyonel eleman sayısı oldukça yetersizdir.

  ŞMYO, öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, çok iyi bir değerlendirme ve benimseme ile; yaşlı bakımı hizmetlerinde uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, iyi eğitilmiş birer sağlık elemanı olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

  >>Program Detay

Tüm programlarımızda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

 •   Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:100
  34394, Şişli / İSTANBUL
 •   444 78 68
 •   +90 (212) 250 95 53
 • Whatsapp
 • 0532 653 33 98 - 0538 287 84 05
 • info@sisli.edu.tr

Fotoğraflar