2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışından yatay geçiş kapsamında öğrenci kabul edilecektir. Yatay geçiş başvuruları Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yönetmelik hükümleri tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

 1. Başvuru Formu: Tüm bilgiler doğru ve eksiksiz doldurulmak zorundadır. İmzasız ve eksik bilgi ile teslim edilen başvuru formları dikkate alınmaz. (Başvuru Formu İçin Tıklayınız.)
 2. ÖSYS Yerleştirme Belgesi: Yerleştiği Yükseköğretim kurumunu gösteren resmi belgedir.
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi: ÖSYS sınavında alınan puanları gösterir resmi belgedir.
 4. Öğrenci Belgesi: Adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren resmi onaylı belge.
 5. Disiplin Durum Belgesi: Adayın disiplin cezası durumunu gösteren resmi onaylı belge (transkript ya da öğrenci belgesi üzerinde yapılan açıklamada kabul edilir).
 6. Transkript (Not Çizelgesi): Öğrenim süresi içinde alınan tüm derslerin, isim, kredi ve başarı notlarını gösteren resmi onaylı belge. Alınan tüm dersler başarısız olsa dahi transkript teslim edilmek zorundadır.
 7. Ayrıntılı Ders İçerik Bilgileri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı içerik bilgilerini içeren resmi onaylı belge.
 8. Lise Diploması Fotokopisi
 9. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 10. Bir (1) Adet Vesikalık Fotoğraf
 11. Varsa; daha önce bitirilen yükseköğretim kurumuna ait güncel transkript ve ders içerikleri. (Değerlendirme-ilan sürecinden sonra ibraz edilecek hiçbir transkript dikkate alınmayacaktır)

Başvuruda teslim edilen belgeler hiçbir koşulda iade edilmez. Değerlendime neticesinde kabul edilen adaylar, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan alacakları “Yatay geçişe engel bir durum yoktur.” ibaresini içeren resmi yazıyı kayıt esnasında teslim etmek zorundadırlar. Aksi durumda, kabul edilmiş olsa dahi kesin kaydını tamamlayamazlar.

Başvurular bizzat ya da noterden alınan vekalet ile birlikte İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Esentepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğüne 6 Temmuz 2020 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday öğrenciler, yukarıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdürler. Belgelerden herhangi birinin son başvuru tarihine kadar teslim edilmemesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılarak eksik evrak nedeni ile reddedilecektir. Tüm belgeler mühürlü, ıslak imzalı ya da e-imzalı olmak zorundadır.  Mail, belge fotoğrafı, fotokopi, ekran görüntüsü vb. geçersiz sayılacaktır.

T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu – Esentepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü

Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 Şişli/İSTANBUL

Telefon : 0850 474 7868

E-mail : öğrenci.isleri@sisli.edu.tr

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarınİlanı
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
06.07.2020 14.08.2020 17.08.2020 26.08.2020 28.08.2020

 

Kesin Kayıt Yedek Kayıt
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
31.08.2020 11.09.2020 14.09.2020 15.09.2020